Postup realizace

19.02.2013

Ukázka fotografií ze vzorového bytu č. 221 (B21). V bytové jednotce je zařízena jedna ložnice a obývací pokoj včetně kuchyňské linky.

03.10.2012

V bytovém domě jsou již nastěhovaní a zabydlení noví vlastníci.

Dne 11. října 2012 od 17. hodin v Městském společenském domě v Kolíně se uskuteční ustanovující schůzi Společenství vlastníků jednotek - Roháčova 848, Kolín III.

21.06.2012

Sekce C, D - ZKOLAUDOVÁNO. Prodané bytové jednotky byly předány novým vlastníkům.

Sekce A, B - ZKOLAUDOVÁNO. Prodané bytové jednotky byly předány novým vlastníkům.

Čísla popisná/číslo orientační

sekce A = 848/1

sekce B = 848/2

sekce C = 848/3

sekce D = 848/4

04.05.2012

Sekce C - dokončeno obložení koupelen a WC, položené dlažby, laminátové podlahy a vymálováno. Probíhají práce na instalaci zdravotechniky.

Sekce D - zahájeny práce na obkládání koupelen a WC, kompletace elektrokrabiček, zahájeny práce na pokládce laminátové podlahy.

Sekce A, B - ZKOLAUDOVÁNO. Prodané bytové jednotky byly předány novým vlastníkům.

09.03.2012

Sekce A, B - ZKOLAUDOVÁNO. Byty procházejí závěrečným úklidem včetně společných prostor. Během několika dní budou budoucí vlastníci vyzváni k převzetí bytové jednotky.

Sekce C, D - začali práce na obložení koupelen a WC.

01.02.2012

Sekce A, B - osazeny vstupní dveře do bytových jednotek, osazují se interiérové dveře, dokončuje se pokládka laminátových podlah a lepení dlažeb, montáž zařizovacích předmětů.

Sekce C, D - pokračují práce na kompletaci elektro rozvodů, rozvodů slaboproudu, montáž radiátorů.

16.01.2012

Sekce A, B - lepení obkladů v koupelnách a na WC v sekci A, malování, zahájení prací na pokládce laminátových podlah a osazování vstupních dveří do bytových jednotek.

Sekce C, D - pokračují práce na kompletaci elektro rozvodů, montáž radiátorů.

Probíhá instalace zateplení pláště budovy, dokončena montáž hydraulického nezávislého parkovacího systému.

Dokončen vzorový byt 3+kk v bloku B (byt č. B23).

15.12.2011

Sekce A, B - dokončena betonáž, v sekci B dokončeny obkladačské práce v bytových jednotkách, příprava na pokládku laminátových podlah a osazování vstupních dveří

Sekce C, D - probíhá práce na betonáži, vnitřních omítkách, štucích, kompletaci elektro.

Dokončování venkovních parkovacích stání.

14.11.2011

Sekce A, B – dokončeny vnitřní omítky, pokračují práce na betonáži. Kompletace rozvodů elektriky.

Sekce C,D – pokračují práce na rozvodech elektriky, vody a odpadu, zateplování vnějšího pláště budovy.

21.10.2011

Sekce A, B – dokončena vnější fasáda domu z boční a z přední strany. V sekci B jsou hotové vnitřní omítky, začínají práce na betonáži. V sekci A zahájeny práce na vnitřních omítkách

Sekce C,D – jsou dokončovány elektrorozvody, zahájeny práce na rozvodech vody a odpadu, zateplování vnějšího pláště budovy.

08.09.2011

Sekce A, B – provedena izolace střechy, dokončeny rozvody silnoproudu, rozvodů vody a odpadu, osazena okna, zahájeny práce na zateplení střešního pláště a venkovní pláště budovy
Sekce C,D – dokončena hrubá stavba včetně příček, provedena izolace střechy

15.08.2011

Sekce A, B – provedena izolace střechy, montáž stoupacího vedení, příprava pro vedení elektrických rozvodů

Sekce C,D – dokončují se vyzdívky 6. nadzemního podlaží

30.07.2011

Sekce A, B – dokončeny vyzdívky 6. NP, příprava pro betonáž věnce a montáž systémové ploché střechy

Sekce C,D – zahájení vyzdívek 5. nadzemního podlaží

V obou sekcích se dokončují vyzdívky příček, jsou položena monolitická schodiště a probíhá příprava montáže oken, instalace elektro, voda, kanalizace

07.07.2011

Sekce A, B - zdění 5. nadzemního podlaží

Sekce C - dokončeno zdění nosných konstrukcí 3. nadzemního podlaží

Sekce D - zdění 3. nadzemního podlaží

 

28.06.2011

Sekce A, B - dokončuje se zdění 4. nadzemního podlaží

Sekce C - zdění nosných konstrukcí 3. nadzemního podlaží

Sekce D - zahájeny práce na zdění 3. nadzemního podlaží

03.06.2011

Sekce A, B - probíhají zdící práce na 3. nadzemním podlaží

Sekce C - zdění nosných konstrukcí 2. nadzemního podlaží

Sekce D - dokončena monolitická konstrukce 1. nadzemního podlaží a pokládka stropních panelů nad 1. NP

25.05.2011

Dokončuje se zdění 2. NP u sekce A a B. U sekce C byly položeny panely nad 1. NP. U sekce D probíhají práce na monolitické konstrukci 1. NP.

16.05.2011

Ukončeno zakládání stavby na pilotech, dokončují se monolitické konstrukce 1.np, zahájena pokládka stropů 1.np a cihlové vyzdívky 2.np.

14.04.2011

Je dokončena pilotáž základů, probíhají vyzdívky výtahových šachet, montáž systémového bednění pro monolitické nosné konstrukce 1. nadzemního podlaží.

31.03.2011

V průběhu stavby Vás budeme pravidelně informovat o pracech na výstavbě bytového domu PLANETS. Stavba byla již započata. Skryla ze zemina a pracuje se na základech bytového domu.

02.03.2011

Dokončují se přípravné práce před zahájením vlastní výstavby. Dnes byla taky online spuštěna tato stránka o projektu PLANETS Kolín.